Adatvédelem

Adatvédelemi tájékoztató

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy személyes adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.

Személyes adatait harmadik félnek kizárólag célhoz kötötten adjuk át, hogy a megrendelést szerződésszerűen tudjuk teljesíteni, valamint, hogy cégünk jogos vagy annak vélt célja érdekében igényét érvényesíteni tudja ( különösen vásárlói kötelezettség teljesítésének kikényszerítése miatt).
Alvállalkozóink, megbízottjaink, meghatalmazottjaink, a cégünktől származó vásárlói személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak engedélyünk nélkül megőrizni, felhasználni, illetve további személy(ek)nek átadni.

A fenti adatvédelmi rendelkezéseket az Ön személyes adatainak vásárláskor illetve rendeléskor történő önkéntes rendelkezésünkre bocsátásával elfogadja, és azokat szerződésünk elválaszthatatlan részének tekinti.

Cégünk a személyes adatok megszerzése, feldolgozása és tárolása során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.tv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései szerint jár el.